Podręcznik ustawień internetowych Beko D 531 A

Podręcznik ustawień internetowych Beko D 531 A to narzędzie do zarządzania połączeniem internetowym dla urządzeń Beko. Umożliwia ono szybkie i łatwe ustawienie, monitorowanie i modyfikowanie połączenia internetowego, a także wykonywanie innych czynności związanych z internetem, takich jak wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, tworzenie stron internetowych i edycja plików. Podręcznik ustawień internetowych Beko D 531 A zawiera kompleksowe instrukcje dotyczące wszystkich aspektów korzystania z internetu, w tym informacji dotyczących połączenia i ustawień, przesyłania plików i innych zadań. Oprócz tego, narzędzie zawiera również szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje o ochronie hasła i ochronie przed wirusami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień internetowych Beko D 531 A

1 DRUKARKA / PC-FAX PODRECZNIK UZYTKOWNIKA FAX-2920

2 Spis Treści 1 Używanie urządzenia jako drukarki Używanie sterownika drukarki Brother Jak drukować dokument Ustawienia sterownika drukarki (Dla Windows) Jak uzyskać dostęp do ustawień sterownika drukarki (Dla Windows) Cechy sterownika drukarki (Dla Windows) Basic (Zakładka Podstawowa) Ustawienia zaawansowane Okno kontrolne (tylko Windows) Jak włączyć monitor stanu Monitorowanie i oglądanie stanu urządzenia Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Wysyłanie faksu Konfiguracja informacji użytkownika Konfiguracja wysyłania Interfejs użytkownika Książka Adresowa Wysyłanie pliku jako faksu przy użyciu stylu faksowego interfejsu użytkownika Wysyłanie pliku jako faksu za pomocą stylu prostego interfejsu użytkownika Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Konfigurowanie wyposażonego w USB komputera Apple Macintosh Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS X) Wybieranie opcji konfiguracji strony Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS 9. 1 to 9. 2) Wysyłanie faksu z komputera Macintosh Dla użytkowników Mac OS X Dla użytkowników wersji Mac OS 9, 1 do i

3 1 Używanie urządzenia jako drukarki Używanie sterownika drukarki Brother Sterownik drukarki jest oprogramowaniem, które tłumaczy dane z formatu używanego przez komputer na format wymagany przez daną drukarkę, stosując język poleceń drukarki lub język opisu strony. Windows Drukowanie Dla urządzenia Brother dostępne są dedykowane sterowniki drukarki dla Microsoft Windows 98/98SE/Me/2000 Professional oraz XP. Sterownik obsługuje nasz unikalny tryb kompresji dla zwiększenia prędkości drukowania w aplikacjach i pozwala wprowadzać różne ustawienia drukarki, włącznie z trybem drukowania ekonomicznego i własnym rozmiarem strony. 1 Jak drukować dokument Gdy urządzenie otrzymuje dane z komputera, zaczyna je drukować, pobierając papier z tacy papieru. Taca papieru może podawać wiele rodzajów papieru i kopert. (Informacje o tacy papieru i zalecanym papierze - patrz Podręcznik użytkownika. ) 1 W programie aplikacyjnym wybierz polecenie Drukuj. Jeżeli w komputerze są zainstalowane jakiekolwiek inne sterowniki drukarek, wybierz Brother FAX-2920 USB Printer jako używany sterownik drukarki z menu Drukuj lub Konfiguracja drukowania w oprogramowaniu aplikacyjnym, a następnie kliknij OK dla rozpoczęcia drukowania. Dla użytkowników Macintosh, patrz Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS X) na stronie 3-2 lub Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS 9. 2) na stronie Komputer wysyła dane do urządzenia. Wyświetlacz LCD pokazuje: PRZYJMUJE DANE. 3 Gdy urządzenie zakończy drukowanie wszystkich danych, wyświetlacz LCD pokaże datę i czas. Możesz wybrać rozmiar i orientację papieru w oprogramowaniu aplikacyjnym. Jeżeli oprogramowanie aplikacyjne nie obsługuje dowolnego rozmiaru papieru, wybierz następny większy rozmiar papieru. Następnie wyreguluj pole drukowania poprzez zmianę prawego i lewego marginesu w oprogramowaniu aplikacyjnym. 1-1

4 Używanie urządzenia jako drukarki Ustawienia sterownika drukarki (Dla Windows) Dla użytkowników Macintosh, patrz Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS X) na stronie 3-2 lub Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS 9. 2) na stronie Gdy drukujesz z komputera, możesz zmieniać następujące ustawienia drukarki: Format papieru Druk wielostronicowy Orientacja Ilość kopii Typ nośnika ródło papieru Rozdzielczość Tryb oszczędzania toneru Rczny druk dwustronny Znak Wodny Skalowanie Drukuj Datę i Czas Podręczny wykaz funkcji druku Okno kontrolne Jak uzyskać dostęp do ustawień sterownika drukarki (Dla Windows) 1 Wybierz Druk z menu Plik w twoim oprogramowaniu aplikacyjnym. 2 Wybierz Brother FAX-2920 USB Printer i kliknij Właściwości lub Preferencje. Pojawi się okno dialogowe drukarki. Sposób, w jaki uzyskasz dostęp do ustawień sterownika drukarki zależy od systemu operacyjnego i programów aplikacyjnych. Ekrany pokazywane w tym rozdziale pochodzą z systemu Windows XP. Ekrany na komputerze mogą się różnić zależnie od systemu operacyjnego Windows. 1-2

5 Używanie urządzenia jako drukarki Cechy sterownika drukarki (Dla Windows) Basic (Zakładka Podstawowa) Wybierz Format papieru, Druk wielostronicowy, Linia oddzielająca (jeśli tak) i Orientacja. 2 Wybierz liczbę Ilość kopii i Typ nośnika. 3 Wybierz ródło papieru (Pierwsza strona i Inne strony. ) 4 Kliknij przycisk OK w celu zastosowania wybranych ustawień. W celu powrotu do ustawień domyślnych, kliknij przycisk Domyślne, a nastepnie kliknij przycisk OK. 4 Format papieru W okienku wybierz rozmiar używanego papieru. Druk wielostronicowy Wybór Wiele stron może zmniejszyć wielkość obrazu strony, umożliwiając drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru, lub powiększyć wielkość obrazu na wielu stronach papieru. Ex. 4 na 1 Ex. 1 na 2 2 strony 1-3

6 Używanie urządzenia jako drukarki Linia rozgraniczająca Podczas drukowania wielu stron na jednym arkuszu funkcją wiele stron, możesz wybrać pełną linię rozgraniczającą, przerywaną linie rozgraniczającą, lub brak linii rozgraniczającej wokół każdej strony na arkuszu. Orientacja Orientacja wybiera położenie, w jakim będzie drukowany dokument (Pionowa lub Pozioma). 1 Portret Krajobraz Ilość kopii Wybór kopii ustawia liczbę kopii, które będą drukowane. Sortuj kopie Przy wybraniu ramki Sortuj kopie, będzie drukowana jedna kompletna kopia dokumentu, a następnie drukowanie będzie powtarzane dla wybranej liczby kopii. Jeżeli ramka zaznaczana Sortuj kopie nie jest wybrana, wtedy przed drukowaniem następnej strony, każda strona będzie drukowana w wybranej liczbie kopii. Ramka Zestawiaj zaznaczona Ramka Zestawiaj nie zaznaczona Typ nośnika W tym urządzeniu możesz używać następujących rodzajów nośników. Dla uzyskania najlepszej jakości wybierz rodzaj nośnika, który chcesz używać. Standardowy Cienki papier Gruby papier Grubszy papier Papier dokumentowy Przeźroczysty Koperty Kop. grube Kop. cienkie Papier Ekologiczny Podczas używania zwykłego papieru (70 do 95 g/m 2), wybierz Standardowy. Podczas używania papieru o większym ciężarze, kopert lub papieru chropowatego, wybierz Gruby papier lub Grubszy papier. Dla papieru łączonego, wybierz Papier dokumentowy; dla folii przezroczystych OHP, wybierz Przeźroczysty. Podczas używania kopert, wybierz Koperty. Jeżeli toner nie jest prawidłowo wiązany z kopertą, gdy wybrano Koperty, wybierz Kop. grube. Jeżeli koperta jest gnieciona, gdy wybrano Koperty, wybierz Kop. cienkie. Żródło papieru Możesz wybierać Automatyczne wybieranie, Taca 1 lub Ręczne i podać oddzielne tace do drukowania pierwszej strony i do drukowania od drugiej strony dalej. 1-4

7 Używanie urządzenia jako drukarki Ustawienia zaawansowane Zmień ustawienia tab poprzez wybranie jednej z następujących ikon: 1 Jakość druku 2 Druk Dwustronny 3 Znak wodny 4 Ustawienia strony 5 Opcje Urządzenia Dla uzyskania dalszych informacji patrz tekst Pomoc w sterowniku drukarki. W celu powrotu do ustawień domyślnych, kliknij przycisk Domyślne. 1-5

8 Używanie urządzenia jako drukarki Okno kontrolne (tylko Windows) Program użytkowy Monitor stanu jest konfigurowalnym narzędziem programowym, które umożliwia otrzymywanie natychmiastowego powiadamiania o błędach, takich, jak brak papieru lub zacięcie papieru. Jak włączyć monitor stanu 1 1 Kliknij Brother FAX-2920 USB Printer znajdujący się w Start/Wszystkie programy/ Brother/MFL-Pro Suite FAX-2920/Okno kontrolne w komputerze. Pojawi się okno Okno kontrolne Brother. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na oknie monitora stanu i wybierz Załadować Monitor do konfiguracja. 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy okno monitora stanu i wybierz Lokalizacja, a następnie wybierz sposób wyświetlania monitora stanu w komputerze w Pasek zadań, w Taca zadań, w Taca zadań (w przypadku błędu) lub na Pulpit. Monitorowanie i oglądanie stanu urządzenia Ikona Monitora stanu będzie zmieniać kolor zależnie od stanu maszyny. Ikona zielona oznacza normalny stan czuwania. Ikona żółta oznacza ostrzeżenie. Ikona czerwona oznacza, że wystąpił błąd drukowania. Możesz w dowolnym czasie sprawdzić stan urządzenia poprzez dwukrotne kliknięcie ikony w polu zadań lub wybranie Okno kontrolne znajdującego się w Start/Wszystkie programy/brother/mfl-pro Suite FAX-2920 w komputerze. W celu uzyskania dalszych informacji o używaniu programu Monitora stanu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Monitora stanu i wybierz Pomoc. 1-6

9 2 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Wysyłanie faksu Funkcja Brother PC-FAX umożliwia używanie komputera PC do wysyłania dowolnego pliku aplikacji lub pliku dokumentu jako standardowego faksu. Możesz tworzyć plik w dowolnej aplikacji w komputerze PC, a następnie wysłać go jako faks. Możesz nawet dołączyć stronę tytułową z notatką. Wszystko, co musisz zrobić, to zestawić odbiorców jako Członków lub Grupy w Książce Adresowej PC-FAX lub po prostu wpisać adres przeznaczenia lub numer faksu do interfejsu użytkownika. Możesz używać funkcji przeszukiwania Książki Adresowej dla szybkiego znalezienia członków i wysłania do nich faksu. 2 Maksymalna liczba faksów, które mogą być wysyłane za pomocą PC-FAX jako wiadomość rozpowszechniana to 50 numerów faksów. Jeżeli używasz system Windows XP or Windows 2000 Professional, musisz zalogować się z prawami administratora. Proszę sprawdzić Centrum Rozwiązań Brother - Brother Solutions Center czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla Brother PC-FAX. Odwiedź Konfiguracja informacji użytkownika 1 Z menu Start, wybierz Programy, Brother (Brother), MFL-Pro Suite FAX-2920, a następnie wybierz Instalacja PC-FAX. Pojawi się ramka dialogowa Konfiguracja programu Brother PC-FAX: 2 W celu utworzenia nagłówka faksu i strony tytułowej musisz wprowadzić te informacje. 3 Kliknij OK w celu zapisania Informacje o użytkowniku. Możesz wejść do Informacji użytkownika z ramki dialogowej wysyłania faksu klikając. (Patrz Wysyłanie pliku jako faksu przy użyciu stylu faksowego interfejsu użytkownika na stronie 2-4. ) 2-1

10 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Konfiguracja wysyłania Z ramki dialogowej Konfiguracja programu Brother PC-FAX, kliknij zakładkę Wysyłanie. Użytkownik ma do wyboru dwa interfejsy użytkownika: Styl prosty lub styl faksowy. W celu zmiany interfejsu użytkownika wybierz ustawienie interfejsu, które chcesz: Styl prosty lub styl faksowy. (Patrz Interfejs użytkownika na stronie 2-2. ) Dostęp do linii zewnętrznej Jeżeli potrzebujesz wpisać numer dla wyjścia na linie zewnętrzną, wpisz go tutaj. Jest to czasami wymagane przez miejscową centralę telefoniczną PABX (PBX) (na przykład, jeżeli w swoim biurze musisz wykręcać 9, aby wyjść na linie zewnętrzną). Dołącz nagłówek W celu dodania informacji nagłówkowej na górze stron wysyłanych faksów, zaznacz kratkę Dołącz nagłówek. 2 Interfejs użytkownika W zakładce Wysyłanie, wybierz interfejs użytkownika, który chcesz używać. Możesz wybrać Styl prosty lub Styl faksu. Styl prosty Styl faksu 2-2

11 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Książka Adresowa Jeżeli w twoim komputerze jest zainstalowany Outlook Express, możesz wybrać, której książki adresowej używać do wysyłania faksów, Książki Adresowej Brother czy książki adresowej Outlook Express, z zakładki Książka adresowa. Dla pliku Książka Adresowa musisz wpisać ścieżkę i nazwę pliku bazy danych, która zawiera informacje książki adresowej. LUB Użyj przycisku Przeglądaj... dla znalezienia bazy danych, którą masz wybrać. 2 Jeżeli wybierasz Outlook Express, możesz użyć Książki Adresowej Outlook Express, klikając przycisk Książka adresowa w oknie wysyłania. 2-3

12 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Wysyłanie pliku jako faksu przy użyciu stylu faksowego interfejsu użytkownika 1 Utwórz plik w programie Word, Excel, Paint, Draw lub dowolnej innej aplikacji zainstalowanej w PC. 2 Z menu Plik, wybierz Drukuj. Pojawi się ramka dialogowa Drukuj: 2 3 Wybierz Brother PC-FAX jako drukarkę, a następnie kliknij Drukuj. Pojawi się styl faksowy interfejsu użytkownika, jeżeli nie sprawdza ustawień wyboru interfejsu użytkownika, jak podano szczegółowo na stronie Wpisz numer faksu korzystając z jednej z następujących metod: Używając klawiatury wpisz numer. Kliknij jeden z 10 przycisków Szybkie wybieranie. Kliknij przycisk Książka adresowa, a następnie wybierz Członka lub Grupę z Książki adresowej. Jeżeli pomylisz się, kliknij Wyczyść w celu usunięcia wszystkich wpisów. 5 W celu dołączenia strony tytułowej, kliknij Włącz stronę tytułową a następnie kliknij ikonę Strona tytułowa w celu wprowadzania lub edycji informacji strony tytułowej. 6 Kliknij Start w celu wysłania faksu. Jeżeli chcesz anulować faks, kliknij Stop. Ponowne wybieranie Jeżeli chcesz ponownie wybrać numer, kliknij Wybierz ponownie dla przesuwania się po ostatnich pięciu numerach faksu, a następnie kliknij Start. 2-4

13 Używanie oprogramowania Brother PC-FAX (Dla Windows) Wysyłanie pliku jako faksu za pomocą stylu prostego interfejsu użytkownika 1 Utwórz plik w programie Word, Excel, Paint, Draw lub w dowolnej aplikacji zainstalowanej w PC. Pojawi się ramka dialogowa Drukuj 2 3 Wybierz Brother PC-FAX jako drukarkę, a następnie kliknij Drukuj. Pojawi się interfejs użytkownika w stylu prostym; jeżeli nie, sprawdź ustawienie wyboru interfejsu użytkownika, jak podano szczegółowo na stronie W polu Do: wpisz numer faksu odbiorcy. Możesz również użyć Książki adresowej dla wybrania docelowych numerów faksów, klikając przycisk Do:. Jeżeli popełniłeś pomyłkę, wpisując numer, kliknij przycisk Wyczyść w celu usunięcia wszystkich wpisów. 5 W celu wysłania Strony tytułowej i notatki, kliknij kratkę zaznaczania Włącz stronę tytułową. Możesz również kliknąć ikonę w celu utworzenia lub edycji strony tytułowej. 6 Gdy jesteś już gotowy do wysłania faksu, kliknij ikonę Wyślij. 7 Jeżeli chcesz anulować faks, kliknij ikonę Anuluj. 2-5

14 3 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Konfigurowanie wyposażonego w USB komputera Apple Macintosh 3 Zanim będziesz mógł podłączyć urządzenie do komputera Macintosh, musisz kupić kabel USB, który nie jest dłuższy niż 2 metry. Nie podłączaj maszyny do portu USB na klawiaturze ani do nie zasilanego rozdzielacza (hub) USB. Funkcje obsługiwane przez urządzenie będą zależały od używanego systemu operacyjnego. Schemat poniżej pokazuje, które funkcje są obsługiwane. Funkcja Mac OS Mac OS X 9. X lub wyższa* 1 Drukowanie Tak Tak Wysyłanie faksu Tak Tak *1 Dla użytkownika Mac OS X do, zaktualizować do wersji Mac OS X lub wyższej. (W celu uzyskania najnowszych informacji dla Mac OS X, odwiedzić: 3-1

15 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS X) Wybieranie opcji konfiguracji strony 3 1 Z oprogramowania aplikacyjnego, takiego, jak TextEdit, kliknij menu File (Plik) i wybierz Page Setup (Konfiguracja Strony). Upewnij się, że FAX-2920 wybrałeś z menu Format for (Format dla). Możesz zmienić ustawienia dla Paper Size (Rozmiar papieru), Orientation (Orientacja) oraz Scale (Skala), a następnie kliknij OK. 2 Z oprogramowania aplikacyjnego, takiego, jak TextEdit, kliknij menu File (Plik) i wybierz Print (Drukuj). Kliknij Print (Drukuj) w celu rozpoczęcia drukowania. 3-2

16 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Użytkowanie sterownika drukarki Brother z komputerem Apple Macintosh (Mac OS 9. 2) W celu wybrania drukarki: 1 Otwórz Chooser (Selektor) z menu Apple. 2 Kliknij ikonę Brother Laser. Po prawej stronie Chooser (Selektor), wybierz drukarkę, na której chcesz drukować. Zamknij Chooser (Selektor). 3 W celu wydrukowania dokumentu: 3 Z oprogramowania aplikacyjnego, takiego, jak Presto! PageManager, kliknij menu File (Plik) i wybierz Page Setup (Konfiguracja strony). Możesz zmienić ustawienia dla Paper Size (Rozmiar papieru), Orientation (Orientacja), oraz Scaling (Skalowanie) a następnie kliknij OK. 4 Z oprogramowania aplikacyjnego, takiego, jak Presto! PageManager, kliknij menu File (Plik) i wybierz Print (Drukuj). Jeżeli chcesz zmienić Copies (Kopie), Pages (Strony), Resolution (Rozdzielczość), Paper Source (źródło papieru) i Media Type (Rodzaj nośnika), wybierz swoje ustawienia, zanim klikniesz Print (Drukuj). Jeżeli klikniesz Option (Opcja), możesz wybrać liczbę stron na arkuszu na ekranie Device Options (Opcje urządzenia). Ustawienia Duplex (Podwójne) nie są dostępne. 3-3

17 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Wysyłanie faksu z komputera Macintosh Dla użytkowników Mac OS X Możesz wysyłać faks bezpośrednio z programu aplikacyjnego Macintosh. 1 Utwórz dokument w programie aplikacyjnym Macintosh. 2 W celu wysłania faksu, wybierz Print (Drukuj) z menu File (Plik). Pojawi ramka dialogowa drukarki: 3 3 Wybierz Send Fax (Wyślij faks) z menu 4 Wybierz Facsimile (Faks) z menu Output (Wyjście). 3-4

18 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh 5 W celu zadresowania faksu wpisz numer faksu do ramki Input Fax Number (Wpisz numer faksu), a następnie kliknij Print (Drukuj). Jeżeli chcesz wysłać faks na więcej, niż jeden numer, kliknij Add (Dodaj) po wpisaniu pierwszego numeru faksu. Numery faksów będą wyszczególnione w ramce dialogowej

19 Użytkowanie urządzenia z systemem Macintosh Dla użytkowników wersji Mac OS 9, 1 do 9. 2 Możesz wysłać faks bezpośrednio z programu aplikacyjnego Macintosh. Pojawi się ramka dialogowa drukarki: Gdy wybierzesz Printer (Drukarka), górny przycisk pokaże Print (Drukuj), a przycisk Address (Adres) stanie się szary. 3 3 Z menu Output (Wyjście), wybierz Facsimile (Faks). Gdy wybrałeś Facsimile (Faks), górny przycisk zmieni się na Send Fax (Wyślij faks) i przycisk Address (Adres) będzie dostępny. 4 Kliknij Send Fax (Wyslij faks). Pojawi Send Fax (Wyślij faks) się ramka dialogowa: Ramka dialogowa Send Fax (Wyślij faks) posiada dwie ramki wykazów. Gdy je wybierzesz, lewa ramka pokazuje wszystkie poprzednio, Stored fax Numbers (Zapisane numery faksów) a prawa ramka pokaże Destination Fax Numbers (Numery przeznaczenia faksów). 5 W celu zaadresowania faksu wpisz numer faksu do ramki Input Fax Number (Wprowadź numer faksu). 6 Gdy zakończyłeś adresowanie faksu, kliknij Send Fax (Wyślij faks). W celu wybrania i wysłania tylko niektórych stron dokumentu, kliknij OK aby przejść do ramki dialogowej drukowania. Jeżeli klikniesz Send fax (Wyślij faks) bez zaadresowania faksu, pojawi się następujący komunikat błędu: Kliknij OK aby przejść do ramki dialogowej Send Fax (Wyślij faks). 3-6

20 Odwiedź naszą stronę w Internecie To urządzenie jest dopuszczone do użytkowania tylko w kraju, gdzie zostało zakupione, miejscowe firmy Brother lub ich dealerzy będą obsługiwać tylko urządzenia zakupione w ich własnych krajach. POL

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Kwalifikacja INF. 04. Podręcznik do nauki zawodu technik programista. Część 1 - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Podręcznik dla techników programistów poświęcony projektowaniu oprogramowania.

Zawiera informacje dotyczące zasad wykorzystywania prostych, złożonych, numerycznych i logicznych typów danych, typów znakowych i łańcuchowych, posługiwania się złożonymi typami danych, tablicami jednowymiarowymi i dwuwymiarowymi, dynamicznymi i asocjacyjnymi, typami wskaźnikowym i plikowym, kolekcjami (w tym m. in. listami i kolejkami).

Wyjaśnia znaczenie właściwego doboru narzędzi i metodologii do planowania projektu, wykorzystywania diagramów do zarządzania etapami projektu, zadaniami i czasem oraz przedstawia zasady działania programów do wspierania zarządzania projektami i systemów kontroli wersji.

Przybliża metody rozwiązywania problemów za pomocą algorytmów, sposoby ich projektowania za pomocą różnych metod schematów blokowych, a także złożoność obliczeniową algorytmów.

Ułatwia zrozumienie potrzeb klientów i kwestii związanych z projektowaniem aplikacji.

Dzięki korzystaniu z podręcznika przyszły technik pozna zasady planowania przedsięwzięć programistycznych. Liczne zrzuty ekranowe i schematy ułatwią uczniowi zrozumienie opisanych treści.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-programista/

Zobacz fragment publikacji >>

Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaWydawnictwo:WSiPSymbol:1613K7EAN-13:9788302196591ISBN:

Paczka

Waga0. 565 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik ustawień internetowych Beko D 531 A

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień internetowych Beko D 531 A

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień internetowych Beko D 531 A