Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Brother The Container Store Pt D201cs

Podręcznik konserwacji zapobiegawczej marki Brother The Container Store Pt D201cs zawiera wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące konserwacji i utrzymania urządzenia w dobrym stanie. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia urządzenia, wymiany części, przeglądu i konserwacji. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem oraz opis procesu naprawy. Ponadto podręcznik zawiera informacje o dostępnych opcjach serwisowych, które mogą pomóc w utrzymaniu urządzenia w dobrym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Brother The Container Store Pt D201cs

 1. HomeBrother
 2. Serwis i wsparcie
 3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Błąd karty multimedialnej

Przy włączaniu urządzenia było do niego podłączonych kilka urządzeń do przechowywania danych. Urządzenie może odczytywać tylko jedną kartę pamięci lub jeden napęd USB flash w danym czasie.

Usuń kartę(-y) pamięci lub napęd USB flash, których nie używasz.

Błąd kom.

Niska jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.

Ponownie wyślij faks lub podłącz urządzenie do innej linii telefonicznej. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Błąd połączenia

Inne urządzenia próbują połączyć się z siecią Wi-Fi Direct w tym samym czasie.

Upewnij się, że inne urządzenia nie próbują nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi Direct, a następnie spróbuj skonfigurować ustawienia Wi-Fi Direct ponownie.

Błąd połączenia

Urządzenie Brother i urządzenie mobilne nie mogą się komunikować podczas konfiguracji sieci Wi-Fi Direct.

 • Przesuń urządzenie przenośne bliżej urządzenia Brother.

 • Przesuń urządzenie Brother i urządzenie przenośne do obszaru niezawierającego przeszkód.

 • Jeśli używasz metody PIN z funkcją WPS, upewnij się, że wprowadzono poprawny kod PIN.

Brak pamięci

Pamięć urządzenia jest pełna.

Jeśli trwa operacja wysyłania faksu lub kopiowania:

 • Naciśnij przycisk Stop/Zakończ i zaczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie.

 • Naciśnij , aby wybrać Wydrukczęś. i skopiować zeskanowane dotychczas strony.

 • Wydrukuj faksy zapisane w pamięci.

  Powiązane informacje: Drukowanie faksu zapisanego w pamięci urządzenia

Brak papieru

W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Uzupełnij papier na tacy, a następnie naciśnij .

 • Wyjmij i ponownie włóż papier, a następnie naciśnij

Powiązane informacje: Wkładanie papieru

Papier nie został wsunięty w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania.

Wyjmij papier, wsuń go ponownie w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

Powiązane informacje: Wkładanie papieru do gniazda podawania ręcznego

Pokrywa usuwania zacięć nie jest prawidłowo zamknięta.

Upewnij się, że pokrywa usuwania zacięć jest równo zamknięta po obu stronach.

Powiązane informacje: Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść rolki pobierania papieru.

Powiązane informacje: Czyszczenie rolek chwytających papier

Brak pliku

Karta pamięci lub nośnik USB Flash w napędzie nośnika nie zawiera pliku. JPG.

Włóż właściwą kartę pamięci lub napęd USB flash do gniazda.

Brak urządzenia

Podczas konfigurowania sieci Wi-Fi Direct, urządzenie Brother nie mogło odnaleźć urządzenia mobilnego.

 • Upewnij się, że urządzenie i urządzenie przenośne znajdują się w trybie Wi-Fi Direct.

 • Przesuń urządzenie przenośne bliżej urządzenia Brother.

 • Przesuń urządzenie Brother i urządzenie przenośne do obszaru niezawierającego przeszkód.

 • Jeśli ręcznie skonfigurowano sieć Wi-Fi Direct, upewnij się, czy wprowadzono poprawne hasło.

 • Jeśli urządzenie posiada stronę konfiguracji określającą sposób uzyskania adresu IP, upewnij się, że adres IP urządzenia mobilnego został skonfigurowany za pomocą DHCP.

Czyszcz. niemożl. XX

Rozpocz. XX

Druk niemożliwy XX

W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.

-LUB

W urządzeniu znajduje się obcy przedmiot, taki jak spinacz lub skrawek oderwanego papieru.

Otwórz pokrywę skanera i usuń obce przedmioty oraz kawałki papieru z wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat o błędzie występuje nadal, odłącz na kilka minut zasilanie urządzenia, a następnie podłącz je ponownie.

Powiązane informacje: Zacięcie papieru wewnątrz i z przodu urządzenia (zacięcie A wewnątrz/z przodu)

(Jeśli nie możesz drukować odebranych faksów, przekaż je do innego urządzenia do obsługi faksów lub do komputera. )

Powiązane informacje: Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów

Hub nie do użycia.

Koncentrator lub pamięć USB flash podłączana za pośrednictwem koncentratora zostały podłączone do bezpośredniego interfejsu USB.

Koncentratory oraz pamięci USB flash z wbudowanym koncentratorem nie są obsługiwane. Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.

Kończy się tusz

Mała ilość pozostałego atramentu w jednym lub w kilku zbiornikach.

Ten komunikat o błędzie może pojawić się, gdy licznik kropli atramentu jest nieprawidłowo ustawiony, nawet jeśli w zbiorniku pozostała pewna ilość atramentu.

Aby sprawdzić rzeczywistą ilość pozostałego atramentu, spójrz przez okienko zbiornika.

Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się na lub poniżej dolnej linii pod symbolem minimalnego napełnienia, należy napełnić zbiornik atramentu.

Na wyświetlaczu LCD może pojawić się monit o potwierdzenie napełnienia zbiorników atramentu. Naciśnij przycisk (Tak), aby zresetować licznik kropli atramentu dla uzupełnionego koloru . Naciśnij (Nie) w przypadku kolorów, które nie były uzupełniane.

Powiązane informacje: Napełnianie zbiorników atramentu

Nie odp. /zajęte

Wybrany numer nie odpowiada lub jest zajęty.

Sprawdź numer i spróbuj ponownie.

Nie pod. pon. pap.

Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.

Powiązane informacje: Czyszczenie rolek chwytających papier

Nie wykr. podajnika

Taca papieru nie jest całkowicie wsunięta.

Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

Papier lub obcy przedmiot uniemożliwia prawidłowe wsunięcie tacy papieru.

Wyciągnij tacę papieru z urządzenia, a następnie usuń zacięty papier lub obcy przedmiot. Jeśli nie można znaleźć lub usunąć zaciętego papieru Powiązane informacje: Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Nieobsł. urządz.

Odłącz urz. USB

Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono nieobsługiwane urządzenie USB lub pamięć USB flash.

Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB. Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie.

Nieobsł.

Odłącz urządzenie od złącza przedniego, wyłącz i włącz ponownie.

Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono uszkodzone urządzenie.

Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB, a następnie naciśnij przycisk , aby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.

Niezarejestrowano

Wykonano próbę dostępu do numeru wybierania szybkiego, który nie został zapisany w urządzeniu.

Skonfiguruj numer wybierania szybkiego.

Niezg. rozm. papieru

Ustawienie rozmiaru papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru na tacy.

-LUB-

Być może prowadnice papieru na tacy nie zostały ustawione zgodnie ze wskaźnikami używanego rozmiaru papieru.

 1. Sprawdź, czy rozmiar papieru wybrany na wyświetlaczu urządzenia odpowiada rozmiarowi papieru na tacy.

  Powiązane informacje: Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru

 2. Upewnij się, że papier został załadowany w pozycji pionowej przez ustawienie prowadnic papieru zgodnie ze wskaźnikami dla używanego rozmiaru papieru.

  Powiązane informacje: Wkładanie papieru

 3. Po sprawdzeniu rozmiaru i pozycji papieru naciśnij

W przypadku drukowania z komputera upewnij się, że rozmiar papieru wybrany w sterowniku drukarki odpowiada rozmiarowi papieru na tacy.

Powiązane informacje: Ustawienia wydruku (Windows) lub Opcje wydruku (Mac)

Niska temperat.

Temperatura w pomieszczeniu jest za niska.

Po nagrzaniu pomieszczenia poczekaj, aż urządzenie nagrzeje się do temperatury panującej w pomieszczeniu. Spróbuj ponownie po nagrzaniu urządzenia.

Nośnik jest pełny.

Używana pamięć USB Flash już zawiera 999 plików.

Urządzenie może zapisywać w pamięci USB flash tylko wtedy, gdy zawiera ona mniej niż 999 plików. Usuń zbędne pliki i ponów próbę.

W pamięci USB Flash nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby zeskanować dokument.

Usuń pliki z pamięci USB flash, aby zwolnić miejsce. Następnie ponów próbę wykonania operacji.

Otwarta pokrywa

Pokrywa skanera nie jest zablokowana w pozycji zamkniętej.

Podnieś pokrywę skanera i ponownie ją zamknij.

Upewnij się, że przewód interfejsu (jeśli jest używany) został prawidłowo poprowadzony w kanale kablowym i wyprowadzony z tyłu urządzenia.

Pokrywa zbiorników atramentu nie jest zablokowana w pozycji zamkniętej.

Odpowiednio mocno domknij pokrywę zbiorników atramentu aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

Pamięć faksu pełna

Pamięć faksu jest pełna.

Wydrukuj faksy zapisane w pamięci.

Powiązane informacje: Drukowanie faksu zapisanego w pamięci urządzenia

Pochł. atr. pełny

Pochłaniacz atramentu jest pełny. Podzespoły te wymagają okresowej konserwacji, co w perspektywie może wiązać się z ich wymianą w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia firmy Brother. Wobec powyższego wymiana tych podzespołów nie jest objęta gwarancją na produkt. Zarówno konieczność wymiany tych elementów, jak i okres przed jej zaistnieniem, zależą od liczby oczyszczeń i płukań wymaganych w celu wyczyszczenia systemu atramentowego. Pojemniki te zbierają pewną ilość atramentu podczas różnych operacji związanych z oczyszczaniem i płukaniem. Liczba operacji czyszczenia i płukania wykonywanych przez urządzenie zależy od sytuacji. Na przykład częste włączanie i wyłączanie urządzenia powoduje uruchamianie szeregu cykli czyszczenia, ponieważ urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po włączeniu. Używanie atramentu innego niż firmy Brother może być przyczyną wzrostu liczby cykli czyszczenia, ponieważ atrament taki może pogarszać jakość drukowania, co jest korygowane przez proces czyszczenia. Wzrost liczby cykli czyszczenia skutkuje szybszym wypełnianiem się pojemników.

Wszelkie naprawy wynikające z użytkowania materiałów eksploatacyjnych innych niż firmy Brother mogą nie być objęte gwarancją.

Konieczna jest wymiana pochłaniacza atramentu. W celu przeprowadzenia czynności serwisowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.

Pochł. prawie pełny

Pochłaniacz atramentu jest prawie pełny.

Wkrótce konieczna będzie wymiana pochłaniacza atramentu. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta lub lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

 • Pochłaniacz atramentu wchłania niewielką ilość atramentu wydzielaną w trakcie czyszczenia głowicy drukującej.

Pozostałe dane

Dane wydruku pozostały w pamięci urządzenia.

Naciśnij Stop/Zakończ. Urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci. Spróbuj wydrukować ponownie.

Rozłączone

Inna osoba lub urządzenie faksowe innej osoby zatrzymało połączenie.

Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie.

Jeśli zatrzymywanie połączeń się powtarza, a korzystasz z systemu telefonii internetowej VoIP (Voice over IP), spróbuj zmienić zgodność na podstawową (dla VoIP).

Powiązane informacje: Zakłócenia linii telefonicznej/VoIP

Skan. niemożliwe XX

W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.

Odłącz urządzenie od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz je ponownie.

(Jeśli nie możesz drukować odebranych faksów, przekaż je do innego urządzenia do obsługi faksów lub do komputera. )

Powiązane informacje: Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów

Sprawdź poziom tuszu, jeśli tusz jest we wszystkich 4 zbiornikach, naciśnij OK

Pewna ilość atramentu jest zużywana podczas obsługi.

Aby sprawdzić rzeczywistą ilość pozostałego atramentu, spójrz przez okienko zbiornika na atrament.

Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się na lub poniżej dolnej linii pod symbolem minimalnego napełnienia, należy napełnić zbiornik na atrament.

Tylko druk mono

Mała ilość pozostałego atramentu w jednym lub w kilku zbiornikach (z wyjątkiem czarnego).

Ten komunikat o błędzie może pojawić się, gdy licznik kropli atramentu jest nieprawidłowo ustawiony, nawet jeśli w zbiorniku pozostała pewna ilość atramentu.

Jeśli na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony ten komunikat, wszystkie funkcje będą działać w następujący sposób:

 • Drukowanie

  Jeśli ustawiono typ nośnika Standardowy na karcie Ustawienia Podstawowe i wybrano opcję Odcienie szarości na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki, można korzystać z urządzenia jako drukarki monochromatycznej.

 • Kopiowanie

  Jeśli dla typu papieru ustawiono wartość Papier zwykły, można tworzyć kopie czarno-białe.

 • Faksowanie

  Jeśli jako typ papieru została wybrana opcja Papier zwykły, urządzenie będzie odbierać i drukować faksy w trybie monochromatycznym.

Napełnij zbiornik atramentu.

Podczas napełniania zbiornika atramentu uzupełnij atrament do górnej linii lub przelej cały atrament z butli, jeśli nie przekracza on górnej linii.

Na wyświetlaczu LCD może pojawić się monit o potwierdzenie napełnienia zbiorników atramentu. Naciśnij przycisk (Tak), aby zresetować licznik kropli atramentu dla uzupełnionego koloru . Naciśnij (Nie) w przypadku kolorów, które nie były uzupełniane.

Powiązane informacje: Napełnianie zbiorników atramentu

W następujących przypadkach urządzenie może zatrzymać wszystkie operacje drukowania i może nie być możliwe jego użytkowanie aż do momentu napełnienia zbiornika atramentu:

 • Po odłączeniu urządzenia od zasilania.

 • W przypadku wybrania opcji Wolnoschnący w urządzeniu lub w sterowniku drukarki.

Urządzenie jest już podłączone. Naciśnij [OK].

Dwa urządzenia przenośne są już podłączone do sieci Wi-Fi Direct, urządzenie Brother jest właścicielem grupy (G/O).

Po zakończeniu bieżącego połączenia pomiędzy urządzeniem Brother a innym urządzeniem przenośnym należy spróbować skonfigurować ponownie ustawienia Wi-Fi Direct. Status połączenia można sprawdzić poprzez wydrukowanie raportu konfiguracji sieci.

Powiązane informacje: Drukowanie Raportu konfiguracji sieci

Ustawienia tacy 1

Ust. pod. MP

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy włączone jest ustawienie potwierdzania typu i rozmiaru papieru.

Aby nie wyświetlać tego komunikatu potwierdzającego, wyłącz ustawienie.

Powiązane informacje: Zmiana ustawienia sprawdzania rozmiaru papieru

Uzup. tusz

Mała ilość pozostałego atramentu w jednym lub w kilku zbiornikach. Urządzenie wstrzyma wszystkie operacje drukowania.

Ten komunikat o błędzie może pojawić się, gdy licznik kropli atramentu jest nieprawidłowo ustawiony, nawet jeśli w zbiorniku pozostała pewna ilość atramentu.

Napełnij zbiornik atramentu.

Podczas napełniania zbiornika atramentu uzupełnij atrament do górnej linii lub przelej cały atrament z butli, jeśli nie przekracza on górnej linii.

Na wyświetlaczu LCD może pojawić się monit o potwierdzenie napełnienia zbiorników atramentu.

Powiązane informacje: Napełnianie zbiorników atramentu

 • Skanowanie wciąż jest możliwe, nawet przy małej ilości atramentu lub konieczności jego napełnienia.

Wysoka temperat.

Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka.

Po ochłodzeniu pomieszczenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie do temperatury pomieszczenia. Spróbuj ponownie, gdy urządzenie ostygnie.

Zac. A wew/z przodu

Powt. zac. A

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.

Wyjmij zacięty papier.

Powiązane informacje: Zacięcie papieru wewnątrz i z przodu urządzenia (zacięcie A wewnątrz/z przodu)

Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.

Zac. B z przodu

Powt. B z prz.

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.

Wyjmij zacięty papier.

Powiązane informacje: Zacięcie papieru z przodu urządzenia (zacięcie B z przodu)

Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.

Zac. C z tyłu

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.

Wyjmij zacięty papier.

Powiązane informacje: Zacięcie papieru z tyłu urządzenia (zacięcie C z tyłu)

Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.

Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.

Wyczyść rolki pobierania papieru.

Powiązane informacje: Czyszczenie rolek chwytających papier

Zacięcie dokum.

Dokument nie został prawidłowo umieszczony lub podany albo dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.

Wyjmij zakleszczony dokument, a następnie naciśnij przycisk Stop/Zakończ. Umieść dokument prawidłowo w podajniku ADF.

Powiązane informacje: Wkładanie dokumentów do automatycznego podajnika papieru (ADF)

Powiązane informacje: Zacięcia dokumentów

Zacięcie w MP/E

Ponowne zac. w MP/E

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.

Wyjmij zacięty papier.

Powiązane informacje: Papier zaciął się wewnątrz i w podajniku wielofunkcyjnym (Zacięcie w MP/E)

Prowadnice papieru nie są ustawione na prawidłowy rozmiar papieru.

Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar papieru.

Zacięcie w podajniku MP/D

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.

Wyjmij zacięty papier.

Powiązane informacje: Papier zaciął się w podajniku wielofunkcyjnym (Zacięcie w podajniku MP/D)

Prowadnice papieru nie są ustawione na prawidłowy rozmiar papieru.

Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar papieru.

 • FirmaO nas
 • ReferencjeAktualnościKarieraElektroniczny obieg dokumentów
ProduktyCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS Compact - podwieszane Centrale kompaktowe TOP VENTUS Compact z pompa ciepła VENTUS Compact - stojące VENTUS VENTUS PRO VENTUS N-TYPE Węzły pompowe VOLCANO
 • WING PROWING
 • Program doboruClimaCADEH CADVTS BIMDo pobraniaCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneNagrzewnice wodneKurtyny powietrznePliki firmyREVIT BIMMateriały dodatkoweSerwisKontakt

  Excellence in simplicity

  Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Brother The Container Store Pt D201cs

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Brother The Container Store Pt D201cs

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Brother The Container Store Pt D201cs